Kvifor er det ofte torvtak på laftebygg?

 

Tunge tak, torvtak eller steintak er nødvendig for at lafte kassa skal sette seg og bli tette og gode veggar.

 

 

Stavlaft. Kva er stavlaft?

 

Stavlaft er kombinasjon av laft og stav. Prinsippet er lafta bånnsviller og lafta toppsviller og bindingsverksvegg i mellom. I veggfeltet i mellom kjem stavuttrykket inn.  Her kjem stavane, akkurat som i stavkyrkje er uttrykket stav ståande veggpanel (veggtiler). Enkelte meiner og stav kjem av solide hjørnesøyler i alle bærepunkt.

 

 

Stav og laft. Kva står det for?

 

Stav og laft as. Firmanavnet er henta frå det godt innarbeida uttrykket stav og laft. Stav og laft er og tittel på ei fantastisk god bok om vår gamle trearkitektur. Skreve av Gunnar Bugge og Christian Norberg-Schulz.

 

 

Kva står Stav og laft as for?

 

Stav og laft as er ei lita laftebedrift, med kun Håkon Skrindo som fast ansatt. Har i staden eit godt kontaktnett med gode lokale handverkerar. Håkon Skrindo er utdanna sivilingeniør ved NTH (NTNU), med faktisk laft som spesialfelt. Har dei siste 15 åra prosjektert og produsert laft, stavlaft, tømmerrammer og spesialarbeid i tre. Kan vise til mange gode lafteprosjekt. Byggeledelse under bygging av Gol Stavkyrkje på Gol må og nevnes. Det har og vore fleire gode restaureringsprosjekt.

 

Stav og Laft AS

Daglig ledar: Håkon Skrindo

E-post: hskrindo@online.no

Mobil: 913 54 004

Roen, 3550 Gol

- Ekte Håndverk!

- Lang erfaring, din sikkerhet

© Alle Rettigheter Reservert

Laget av: Jan Harald Hammerstad Møllevold