Daglig ledar: Håkon Skrindo

 

Stav og laft as er ei laftebedrift i Gol, Hallingdal. Produksjonen av laftekasser er lokalisert på eit gardsbruk som heiter Roen. Her er det ein produksjonshall på 300 kvm med traverskran, ein lagerhall på 200 kvm og sagverk for spesialdimensjonar og lengder. Produkta er alt frå anneks, stabbur, fritidsboliger i alle slags former og størrelsar til store bolighus. Alle produkta er handlafta med sjølvsagt norsk tømmer. Stavlaft er og eit produkt som blir levert. Stav og laft as leverer tømmerkassa eller står for heile byggeprosessen. Alt etter kundens ynskje. Stav og laft as har spesialfelt tømmerkasser og spesialarbeid i tre av grove dimensjonar.

 

Har bygd spennverksbruer og fleire prosjekt i grovt rundtømmer. Daglig leder i Stav og laft har og vore byggeleder i oppføring av Gol Stavkyrkje på Gol.  Tømmerrammer er eit produkt som blir meir aktuelt. Bygg som skal ha store glassfasader i gavlen eller store rom er tømmerrammer genialt. Her er bærende hovedsystem synleg i grove dimensjonar med sammenføyningar  gjort for hand.

 

E-post: hskrindo@online.no

 

Mobil: 913 54 004

 

3550 Gol

 

Velkommen til Stav og laft AS

 

- Ekte Håndverk

Stav og Laft AS

Daglig ledar: Håkon Skrindo

E-post: hskrindo@online.no

Mobil: 913 54 004

Roen, 3550 Gol

- Ekte Håndverk!

- Lang erfaring, din sikkerhet

© Alle Rettigheter Reservert

Laget av: Jan Harald Hammerstad Møllevold