Handlaftinga blir utført på tradisjonelt vis. Utstyret er som i gamledagar, men i tillegg blir dagens elektriske handverktøy av ulike typer teke i bruk. Kinningar er starten på ein ny hogst. Desse må vera slette for at lafteknuten skal bli tett.

 

Laftekassa blir lafta opp i sin heilheit i laftehall. Traverskran er nødvendig for å løfte dei tunge furustokkane. Laftehallen står på garden Roen, i Gol. Råvara til all lafting er norsk furu, godt nedtørka, levert av Hallingsag.

 

Laftekassa blir demontert, merka kvar stokk og pakka ned klar til transport.

 

Monteringa skjer ved hjelp av kran. Det blir lagt laftevatt, saueull imellom stokkane (i medraget).

 

Stav og Laft AS

Daglig ledar: Håkon Skrindo

E-post: hskrindo@online.no

Mobil: 913 54 004

Roen, 3550 Gol

- Ekte Håndverk!

- Lang erfaring, din sikkerhet

© Alle Rettigheter Reservert

Laget av: Jan Harald Hammerstad Møllevold